Nazwy żagli

Nazwy żagli

Jeszcze się tam żagiel bieli, chłopców, którzy odpłynęli…

Przepięknie łopoczące na wierze żagle są ozdobą każdej pływającej jednostki, ale ich główne zadanie skupia się na roli pędnika wykorzystującego wiatr do przemieszczania się jachtu.

Istnieje wiele rodzajów i typów żagli, a całe ich zespoły tworzą ożaglowanie jednostki pływającej. Możemy podzielić je według sposobu mocowania czy kształtu, jednak najbardziej zasadny jest podział według zastosowania. W tym rozróżnieniu wyróżniamy żagle podstawowe, regatowe, rejsowe i sztormowe.

Żagle podstawowe

Wśród żagli podstawowych najważniejszym żaglem jest grot. Grot nie jest nazwą jakiegoś konkretnego żagla, jest to po prostu największy lub podstawowy żagiel w ożaglowaniu danej jednostki pływającej. Jeśli jednostka posiada tylko jeden żagiel to właśnie on będzie grotem, jeśli mamy do czynienia z dwumasztowcem to grotem będzie główny żagiel wyższego masztu, natomiast przy dwóch równych masztach grot to główny żagiel masztu tylnego. Grot jest główną siłą napędową jednostki, to żagiel najbardziej uniwersalny, używany przy wszystkich kursach i każdych warunkach wiatrowych.

Fok to drugi w kolejności najważniejszy żagiel na jachcie. Umieszczony jest na przodzie jachtu, a jego zadanie skupia się na regulacji skrętu od linii wiatru, czyli opadania.

Genua to zamiennik foka posiadający jednak większą od niego powierzchnię. Wykorzystuje się go do żeglowania kursami ostrymi. Często ma zastosowanie w żeglarstwie morskim, pozwala na rozwiniecie większej prędkości jachtu poprzez zwiększenie powierzchni żagla. Powierzchnia ta może być zbliżona swoją wielkością do największego żagla, czyli grota. Istnieją dwie odmiany genui, tj. bezan (występuje w jachtach posiadających co najmniej dwa maszty, umieszcza się go na tylnym maszcie) oraz kliwer (umieszczany przed przednim masztem i zaliczany do szaksli przednich). 

Żagle stosowane przy wiatrach pełnych

Spinaker to duży, wręcz spektakularny żagiel. Jest symetrycznym żaglem sferycznym, który swoim wyglądem przypomina balon. Przy stosowaniu tego żagla należy zrezygnować z wszystkich pozostałych żagli przednich. Spinaker używany jest w kursach pełnych, czyli fordewindzie i baksztagu, wykorzystuje się go głównie w jachtach regatowych z uwagi na trudności w jego postawieniu i sterowaniu.

Genaker to również żagiel sferyczny wykorzystywany od pełnego bajdewindu do baksztagu. Jest żaglem asymetrycznym używanym najczęściej w żeglarstwie regatowym. Jest znacznie prostszy w obsłudze od spinakera. 

Żagle sztormowe

Żagle sztormowe są mniejsze, ale wykonane z solidniejszych materiałów. I tak odmianą genakera jest blister używany w wiatrach pełnych od półwiatru do fordewindu. Charakterystyczny dla blistera jest sposób mocowania. Jest on przyczepiony do pokładu, a nie do genakerbomu. Trajsel to żagiel sztormowy zastępujący żagiel główny podczas sztormu. Posiada on powierzchnię mniejszą od zrefowanego grota. Również fok sztormowy wyróżnia się znacznie zmniejszą powierzchnią od zwykłego foka.

Podobne

Dodaj komentarz