Typy jachtów

Typy jachtów

Jeśli interesujesz się żeglowaniem i rozpoczynasz przygodę z nim związaną na pewno wcześniej czy później  spotkasz się z różnymi rodzajami jachtów. Jak się w tym wszystkim odnaleźć i na co zwrócić uwagę? Pomożemy usystematyzować Ci niezbędną wiedzę o typach jachtów i ich klasyfikacji. Ale najpierw należy w ogóle zacząć od pojęcia samego jachtu. 

Jacht a inne jednostki pływające

W najprostszym ujęciu jacht  jest jednostką pływającą posiadającą napęd żaglowy lub motorowy. Czym różni się jednak od innych jednostek pływających? No cóż, przeznaczeniem jachtu jest ściganie się czy też rekreacja (jachting), natomiast nie jest on wykorzystywany przykładowo do transportu osób czy towarów ani połowu ryb. Wydawać by się mogło, że nie ma zbyt dużego zróżnicowania wśród jachtów. A jednak istnieją różne ich rodzaje i typy w zależności od  kategorii, jaką weźmiemy pod uwagę. 

Typy jachtów — w zależności od rodzaju napędu 

Jeśli głównym urządzeniem napędowym w jachcie jest osprzęt żaglowy, mówimy wówczas o jachcie żaglowym. Natomiast jeśli podstawowym urządzeniem napędowym jest napęd mechaniczny, to mamy do czynienia z jachtem motorowym. Oczywiście możliwe są również sytuacje, gdy w jachcie zastosowano równorzędnie  dwa rodzaje różnych napędów zarówno żaglowy, jak i motorowy, wówczas mówimy o jachcie motorowo- żaglowym.

Często w odniesieniu do małych jachtów żaglowych używa się nazwy żaglówka, natomiast adekwatnie w odniesieniu do niewielkich jachtów motorowych pojęcia motorówka. Z kolei duże jednostki, w których główny napęd stanowią żagle, noszą nazwę żaglowców, natomiast w odniesieniu do dużych jachtów z napędem motorowym spełniających określone funkcje  używa się nazewnictwa specjalistycznego, przykładowo kuter rybacki czy patrolowy. 

Typy jachtów – w zależności od ilości kadłubów

Jachty możemy podzielić na jednokadłubowe, czyli jak sama nazwa wskazuje są to jednostki pływające posiadające jeden kadłub lub wielokadłubowe, czyli posiadające większa ilość kadłubów. Mogą to być dwukadłubowce (katamarany), trzykadłubowce (trimarany) lub czterokadłubowce (quadramarany).

Typy jachtów – w zależności od posiadania miecza/ płetwy balastowej

W tej kategorii występuje podział jachtów na mieczowe, balastowe i mieczowo-balastowe.

 Jachty mieczowe posiadają w swojej konstrukcji miecz w skrzynce mieczowej, który ma zapewnić jednostce stateczność. Miecz zapewnia sprawne żeglowanie jednostką kursami ostrymi, dzięki niemu jacht jest wywracalny, ale uchodzi za niezatapialny. Do kategorii jachtów mieczowych zalicza się polską klasę narodową Omega oraz sportowe Optymisty.

Jachty balastowe z kolei posiadają  w swojej konstrukcji balast mający obniżyć środek ciężkości jednostki. Najczęściej ten rodzaj konstrukcji stosuje się w dużych jachtach morskich, przykładowo w serii Opal.

Typy jachtów – w zależności od przeznaczenia

Kolejny podział jachtów skupia się na wyodrębnieniu ich rodzajów w zależności od funkcji, jakie pełnią i sposobu ich wykorzystania. I tak możemy w tym podziale wyróżnić jachty regatowe, szkoleniowe, turystyczne, ale również turystyczno — regatowe, szkoleniowo — turystyczne i regatowo- szkoleniowe. Jachty regatowe to ścigacze, których celem jest wygrywanie zawodów i regat. Często ich walory mające na celu przyspieszenie  prędkości, nie idą w parze z zapewnieniem komfortu załodze. Przeciwieństwem takiego podejścia są jachty turystyczne, gdzie komfort i wygoda turystów są priorytetem. Jachty szkoleniowe, jak sama nazwa wskazuje, służą do celów szkoleniowych i w tych jachtach główny nacisk kładzie się na bezpieczeństwo.

Typy jachtów – w zależności od kategorii projektowych

Kategorie projektowe jachtów nadawane są przez ich producentów w zależności od akwenu, po jakim dana jednostka ma pływać. Wyróżniamy tu następujące kategorie jachtów: A — jachty oceaniczne, przeznaczone do dalekich rejsów, samowystarczalne

B — jachty pełnomorskie, zaprojektowane do odbywania pełnomorskich rejsów

C — jachty przybrzeżne, przeznaczone do rejsów po wodach przybrzeżnych, dużych zatokach, zalewach, jeziorach, rzekach

D — jachty przeznaczone na wody osłonięte, do żeglowania na małych jeziorach, rzekach i kanałach.

Typy jachtów — w zależności od ilości masztów   

Ilość masztów decyduje o podziale jachtów na jednomasztowe (ket, slup, kuter) dwumasztowe (szkuner, kecz, jol)  czy trzy — i więcej masztowe (szkuner, żaglowiec).

Podobne

Dodaj komentarz