Uprawnienia żeglarza jachtowego – wszystko co musisz wiedzieć

Uprawnienia żeglarza jachtowego – wszystko co musisz wiedzieć

A może by tak wejść na pokład i pożeglować przed siebie gdzie oczy poniosą, w bezkresny błękit? Prawda, że brzmi kusząco? Pewnie wielu z Was pomyśli, że to skomplikowane i czasochłonne? A jeśli wcale nie wymaga to tak wiele zachodu? Przyjrzyjmy się temu, co trzeba zrobić, by samodzielnie wypłynąć w rejs i w jaki sposób zdobyć uprawnienia żeglarza jachtowego.

Brak patentu

Brak patentu nie zamyka definitywnie drogi do samodzielnego żeglowania. Nie posiadając uprawnień żeglarskich możemy prowadzić jachty żaglowe o długości kadłuba do 7,5 metra, nawet te, które wyposażone są w pomocniczy napęd mechaniczny. Możemy również prowadzić jachty motorowe o mocy silnika do 10 kW, a także jachty motorowe o mocy silnika do 75 kW i długości kadłuba do 13 metrów, jeśli ich maksymalna prędkość jest ograniczona konstrukcyjnie do 15 m/h. Jeśli jednak poważnie myślisz o żeglowaniu warto zastanowić się nad posiadaniem żeglarskiego patentu.

Patent żeglarski

Aby w ogóle myśleć o żeglowaniu, warto wiedzieć o systemie patentów żeglarskich, jaki obowiązuje w Polsce. Sam patent żeglarski to nic innego jak dokument potwierdzający uprawnienia danej osoby do kierowania jachtem określonej wielkości i rodzaju po ściśle sprecyzowanych wodach. Patent jest tym samym co prawo jazdy w przypadku samochodu czy motoru. System patentów żeglarskich w Polsce wyodrębnia 3 rodzaje patentów: żeglarza jachtowego, jachtowego sternika morskiego oraz kapitana jachtowego. 

Patent żeglarza jachtowego

Zdobycie patentu żeglarza jachtowego wymaga ukończenia 14 roku życia, jak również zdania specjalnego egzaminu z wiedzy i umiejętności. Żeglarz uczy się obsługi jachtu w porcie i na wodzie, a także wykształca intuicyjne zachowania determinujące bezpieczne żeglowanie.  Posiadanie takiego patentu pozwala na prowadzenie jachtów żaglowych, również tych wyposażonych w pomocniczy napęd mechaniczny, po wodach śródlądowych. Jeśli długość kadłuba takiego jachtu nie przekracza 12 metrów, osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego, może prowadzić taki jacht po morskich wodach wewnętrznych i pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu i pod warunkiem żeglowania w porze dziennej.

Patent jachtowego sternika morskiego

Kolejnym etapem potwierdzającym rozszerzenie zdobytej wiedzy i umiejętności żeglarskich jest posiadanie patentu jachtowego sternika morskiego. Aby w ogóle myśleć o jego posiadaniu, trzeba spełnić określone warunki. Mianowicie należy mieć ukończone 18 lat i odbyć co najmniej 2 rejsy po wodach morskich o łącznym czasie trwania żeglugi co najmniej 200 godzin. Ponadto koniecznym warunkiem posiadania takiego patentu jest zdanie egzaminu z umiejętności żeglarskich i znajomości wymaganych przepisów. Posiadanie takiego patentu jest więc już potwierdzeniem pewnego doświadczenia w żeglowaniu.

Patent jachtowego sternika morskiego uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowym, również tych wyposażonych w pomocniczy napęd mechaniczny, po wodach śródlądowych, a także po wodach morskich, jeśli długość kadłuba takiego jachtu nie przekracza 18 metrów.

Przy tym rodzaju uprawnień należy wspomnieć również o uprawnieniach motorowodnego sternika morskiego, który może prowadzić jachty motorowe po wodach śródlądowych, a także pod wodach morskich (jeśli długość kadłuba takiego jachtu nie przekracza 18 metrów).

Kapitan jachtowy

Najwyższy możliwy poziom uprawnień żeglarskich określa patent kapitana jachtowego. Aby w ogóle myśleć o jego zdobyciu, przede wszystkim należy posiadać umiejętności i wiedzę poparte posiadaniem patentu jachtowego sternika morskiego. Koniecznym warunkiem jest także odbycie co najmniej sześciu rejsów po morskich wodach o łącznym czasie żeglugi co najmniej 1200 godzin, z tym że musi to być co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 metra, co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 metrów oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych wraz z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych. Spełnienie wymagań przy zdobyciu takiego patentu wymaga wielu lat doświadczenia w żeglowania po otwartych morzach.

Patent kapitana jachtowego pozwala na nieograniczone żeglowanie po wodach śródlądowych i morskich jachtem żaglowym, w tym jachtem wyposażonych w pomocniczy napęd mechaniczny. Adekwatnie uprawnienia kapitana motorowodnego pozwalają na nieograniczone prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych i morskich.

Podsumowanie

W dzisiejszych czasach żeglarstwo przestało być ekskluzywnym sportem dla wąskiej grupy wybrańców. Istnieje wiele szkół oferujących kursy, na których można zdobyć niezbędną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności żeglarskie. Uwieńczeniem takiego szkolenia jest przystąpienie do państwowego egzaminu i potwierdzenie zdobytych umiejętności patentem żeglarskim. Brak własnej żaglówki również nie jest przeszkodą, gdyż istnieją wypożyczalnie sprzętu pływającego. A wiec jeśli marzysz o samodzielnym żeglowaniu wystarczy podjąć wyzwanie i krzyknąć: Ahoj przygodo!

Podobne

Dodaj komentarz